rijschool Goossens

de rijschool
met een hart

Vormingsmoment
Begeleider

Ons doel is jonge bestuurders op te leiden tot zelfbewuste veilige bestuurders.
Het is van levensbelang dat jonge bestuurders de juiste reflexen aanleren die ze in hun latere leven het leven kunnen redden.

U bent vrij om deze lessen mee te volgen, zodat U zelf goed weet waar U vooral op moet letten als U zelf als begeleider op gaat treden.

Wil je je kind leren autorijden is het sedert 1/10/2017 verplicht om het vormingsmoment voor begeleiders te volgen. Dit is een voorwaarde die men u stelt om als begeleider op het voorlopig rijbewijs te staan.

Sinds 1/2/2019 is er het nieuwe Voorlopig Rijbewijs 12 maanden, ook hiervoor dient de begeleider het vormingsmoment te volgen.

Na het volgen van het vormingsmoment krijgt U van ons een attest waarmee u zich dient aan te bieden op het gemeentehuis. U dient dit document te bewaren want dit document is 10 jaar geldig. U kan het dus opnieuw gebruiken om U opnieuw als begeleider op te geven voor uw jongere kinderen.

De begeleider

 • De begeleidende persoon moet ingeschreven zijn in België en houder en drager zijn van een identiteitsdocument, afgegeven in België.
 • Hij moet, sedert ten minste 8 jaar, houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor het besturen van het voertuig waarmee het praktijkexamen wordt afgelegd (de bestuurder die enkel een speciaal aan zijn handicap aangepast voertuig mag besturen, mag niet als begeleidende persoon bij het praktijkexamen optreden). De begeleidende persoon mag niet vervallen zijn, of mag gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn, van het recht om een motorvoertuig te besturen en moet voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die hem eventueel door de rechter zijn opgelegd. ** Een begeleiderattest wordt afgegeven aan uw begeleider na het volgen van een verplicht vormingsmoment, dat 3 uur duurt, bij een hiervoor erkende rijschool. Dit attest is 10 jaar geldig.
 • De begeleider moet vooraan in het voertuig plaatsnemen.
 • U mag slechts 1 x per jaar als begeleider optreden op een voorlopig rijbewijs. de Voorwaarden om op te treden als begeleider zijn :

Dit verbod is niet van toepassing :

 • op zijn eigen kinderen of pleegkinderen of die van zijn wettelijke partner;
 • op de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E, hetzij wanneer de begeleider en de kandidaat bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zijn ingeschreven als personeelsleden van dezelfde onderneming die haar bestuurders zelf opleidt, hetzij wanneer de begeleider en de kandidaat prestaties verrichten in een brandweerdienst bedoeld in de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming;

Waarom een vormingsmoment?

U bent ongetwijfeld een goede automobilist, maar het is niet altijd gemakkelijk om uw rijvaardigheid door te geven aan vaak onzekere beginners.

Onze ervaren lesgevers willen daarom hun professionele en jarenlange praktijkkennis delen met onervaren begeleiders. Zo kan u de vele oefenmomenten logisch plannen en zinvol opbouwen. Het doel is een nauwe samenwerking tot stand te brengen tussen de rijschool en de begeleiders. U mag altijd meekomen tijdens de rijlessen.

Wat leert u dan?

Op drie uur tijd wordt…

 • het stapsgewijze rijleerproces uitgelegd;
 • uw rol als begeleider benadrukt;
 • de wegcode opgefrist.
rijschool goossens tongeren veiligheid op de weg

Even praktisch

Het vormingsmoment bestaat uit 3 aaneensluitende lesuren.

 • Er is geen examen of oefenrit op de weg voorzien.
 • De prijs bedraagt €20 per begeleider contant.
 • SCHRIJF JE IN
 • Aanwezigheid vereist met identiteitskaart
 • Meer info over vormingsmomenten op www.vormingsmoment.be
 • Surf even naar de website www.rijbewijzer.be en beantwoord daar enkele vragen die dan op het vormingsmoment besproken worden.
Vormingsmomenten voor begeleiders

Lessen

Vragen over een rijlessen?

Contacteer ons

tekst veranderen captcha txt