Actualisatie 2 augustus 2021

De geldigheid van het theorie-examen en het voorlopig rijbewijs is opnieuw verlengd omwille van de lange wachttijden voor het rijexamen. Concreet wordt de geldigheid van uw theorie-examen en voorlopig rijbewijs verlengd tot en met:

– 31 december 2021 wanneer de geldigheid vervalt tussen 16 maart 2020 en 30 september 2021;
– 31 maart 2022 wanneer de geldigheid vervalt tussen 1 oktober en 31 december 2021.

Alle overgangsmaatregelen: zie www.autoveiligheid.be.
Voor alle vragen: mail naar examencentrum.corona@autoveiligheid.be
(geen telefoons).

 


Covid-richtlijnen in onze rijschool.

Er worden enkel personeel toegelaten in onze rijschool wij blijven bereikbaar voor inschrijvingen op onze website  www.rijschoolgoossens.be knop inschrijven.

 

Tijdens het geven van theorie lessen waarvoor men ingeschreven en betaald heeft dient men de volgende maatregelen in acht te houden; Belangrijk de lessen starten stipt om 19:00 dus op tijd aanwezig zijn.

 1. Voor het binnenkomen worden de handen ontsmet aan ons covid meubel voor de ingang.
 2. Het correct dragen van een mondmasker dus neus en mond bedekt is verplicht de hele tijd.
 3. Respecteer te allen tijde de 1.5 m afstand. De stoelen in het leslokaal staan zo opgesteld.
 4. Je dient je eigen papier en pen mee te nemen.
 5. Aan de toiletten is het verplicht je handen te wassen en af te drogen met papier dat dan daarna in de vuilbak gegooid wordt.

 

Richtlijnen voor de praktijklessen.

 1. U wacht buiten aan de voorkant van het gebouw op je lesgever.
 2. Ontsmet je handen voor de les er is een corona meubel voorzien aan de ingang.
 3. Het correct dragen van een mondmasker dus neus en mond bedekt is verplicht. Van zodra de afstand van 1.5 m niet meer in acht kan worden genomen. Dus in het lesvoertuig is het ten allen tijde verplicht.
 4. U dient zelf een balpen mee te nemen voor het tekenen van de documenten.

Indien U zich ziek voelt of covid symptomen hebt gelieve dan de afspraak tijdig te annuleren

Bij weigering tot het naleven van deze instructies heeft de organisatie het recht om de les of examen af te breken zonder enige vorm van compensatie en zal de deelnemer gevraagd worden om de gebouwen of terreinen te verlaten.

Covid-Coördinator  Rijschool Goossens BV

Goossens Glenn tel : 0476/04 86 82

Alle informatie vindt U hier :

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-bij-sociaal-contact-tijdens-de-coronacrisis/coronamaatregelen-bij-rijopleiding-en-rijexamens

COVID19 – Tijdelijke rijbewijzen verlengd tot 30 september 2021

Vice-premier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet heeft vandaag het Koninklijk Besluit voor de verlenging van de geldigheidsduur van de voorlopige rijbewijzen tot 30 september 2021 ondertekend. Hij zal het in de komende dagen ter ondertekening voorleggen aan de Koning voor publicatie in het Belgisch Staatsblad voor het einde van dit jaar.

Sinds maart 2020 was er een grote impactop de procedures voor de rijbewijzen omwille van de coronacrisis. De belangrijkste problemen die zich voordoen, hebben te maken met het verstrijken van de termijnen voor documenten en certificaten.

Georges Gilkinet: “In overleg met mijn collega’s, de regionale ministers van Mobiliteit, heb ik besloten de geldigheidsduur van de voorlopige rijbewijzen te verlengen om de pijnlijke gevolgen van de gezondheidscrisis zoveel mogelijk te verzachten. Ook al duurt het wat langer voor we naar een normale toestand kunnen terugkeren, toch hoop ik dat dit gebaar een opluchting kan zijn voor wie nu leert rijden.

 • Concreet verlengt dit Koninklijk Besluit de termijnen met betrekking tot:
 • alle tijdelijke rijbewijzen (M3, M12, M18, M36)
 • de geldigheidsduur van het praktijkexamen (3 jaar voor het aanvragen van een rijbewijs) en het theoretische examen (3 jaar voor het aanvragen van een voorlopig rijbewijs)
 • medische attesten (groepen 1 en 2 en voor een proefrijbewijs)
 • de intrekking van het rijbewijs door de gemeente (3 maanden)

 

Laatste Nieuws :

 

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-bij-sociaal-contact-tijdens-de-coronacrisis/coronamaatregelen-bij-rijopleiding-en-rijexamens

 

eventuele hulpsites bij het aanleren van de theorie :

www.mijnrijbewijsb.be

www.gratisrijbewijsonline.be

te downloaden in de app store of in de google play store

Bordentrainer van wees wegwijs.

Website voor het oefenen van de risicoperceptietest : www.mijnrijbewijs.eu

Beginnende bestuurders kunnen vanaf vandaag de termijn waarbinnen ze het verplichte terugkommoment moeten volgen snel en gemakkelijk online raadplegen op Mijn Burgerprofiel:

https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel

Mag ik u vragen om beginnende bestuurders ook in uw communicatie naar Mijn Burgerprofiel te verwijzen?

 

rijschool goossens tongeren theorielessen autorijden