Corona update

Ons kantoor is gesloten. U kan zich inschrijven via deze website.

De lessen dienen vooraf betaald te worden. U krijgt na de inschrijving van ons een mail met de gegevens om de rijlessen te betalen.

Buiten staat er een hygiëne-meubel; daar moet de leerling zijn handen ontsmetten.

In de leswagen is het dragen van een mondmasker verplicht.

 

Na elke rijles wordt de auto ontsmet om zo de kans op de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan.

Hieronder het bericht van de overheid over de heropstart van de rijopleiding en de examencentra

Maatregelen tegen verspreiding corona: rijopleiding, rijexamens en autokeuring

De nationale Veiligheidsraad heeft beslist om alle opleidingen op te schorten. In dat kader besliste de Vlaamse Regering, op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters, om vanaf 16 maart 2020 ook opleidingen en examens in de sector mobiliteit en openbare werken op te schorten. De autokeuring blijft geopend, maar mensen die ziek zijn of in quarantaine zitten, worden gevraagd de keuring uit te stellen. Deze maatregelen gelden minstens tot en met 3 april 2020.

Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichtingen met dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, wordt aan de betrokkenen een uitstel verleend. In de loop van volgende week zullen de modaliteiten hiervan bekend gemaakt worden.

 

Opleiding:

Op 16 maart 2020 heeft de overheid beslist ALLE opleidingen in de sector mobiliteit op te schorten.

 1. Op 12/3/2020 heeft de raad van state  het verplicht vormingsmoment voor begeleiders vernietigd.  Dit wil zeggen dat de wijzigingen ingegaan op 1/10/2017 grondig zijn gewijzigd.Kort samengevat wil dit zeggen dat voor iedereen de stageperiode verkort wordt van 9 maanden naar 3 maanden.Begeleiders Zijn niet meer VERPLICHT een vormingsmoment te volgen.
 2. Voor de juiste informatie kan je terecht op www.goca.be.Coronamaatregelen bij rijopleiding en rijexamensAlle rijopleidingen en het terugkommoment worden op 11 mei opnieuw opgestart. Ook het oefenen met vrije begeleiding is vanaf 11 mei mogelijk.Rijexamens kunt u vanaf 18 mei en 25 mei opnieuw afleggen. Om rekening te houden met de periode waarin de opleiding en examens opgeschort waren, worden de wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens verlengd tot en met 31 december 2020.Heropstart rijopleidingen en rijexamens
  • Vanaf 11 mei 2020 worden alle rijopleidingen en het terugkommoment weer opgestart. Ook het oefenen met vrije begeleiding is vanaf 11 mei mogelijk.
  • Vanaf 18 mei 2020 worden er terug theorie-examens voor alle categorieën, en praktijkexamens voor bromfietsen, motorfietsen, vrachtwagens en bussen (al dan niet met aanhangwagen) georganiseerd.
  • Vanaf 25 mei 2020 worden de praktijkexamens voor personenwagens, personenwagens met aanhangwagen en landbouwvoertuigen hervat.

  Oefenen met vrije begeleiding vanaf 11 mei 2020

  Vanaf 11 mei 2020 mag u opnieuw oefenen met vrije begeleiding op de openbare weg. Daarbij moeten wel steeds de nodige veiligheidsregels gevolgd worden. Voor begeleiders die in hetzelfde gezin wonen als de leerling vormt dit geen probleem. Die kunnen en mogen in hetzelfde voertuig zitten.

  Een begeleider die niet in hetzelfde gezin woont, moet zich aan de nodige veiligheidsmaatregelen houden. Vooral de ‘social distancing’ is hier een aandachtspunt. Het is in een auto namelijk niet mogelijk om als begeleider 1,5 meter afstand te houden. Daarom moet u gelijkwaardige maatregelen treffen om de veiligheid te garanderen: een mondmasker dragen, uw handen voortdurend wassen, het voertuig ontsmetten en verluchten …

  Hou daarnaast rekening met de belangrijkste regels:

  • Beperk verplaatsingen die niet noodzakelijk zijn.
  • Hou voldoende afstand van anderen. Als dat niet kan, zorg dan voor voldoende maatregelen om besmetting te voorkomen.

  Verlenging geldigheid voorlopig rijbewijs tot en met 30 september 2020

  De geldigheid van voorlopige rijbewijzen die zijn vervallen tussen 16 maart en 29 september 2020 worden verlengd tot en met 30 september 2020.

  Als uw voorlopig rijbewijs bijvoorbeeld vervalt op 21 mei 2020, wordt de geldigheid ervan dus verlengd tot en met 30 september 2020.

  Verlenging termijnen tot en met 31 december 2020

  De wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens worden verlengd tot en met 31 december 2020. U hebt dus voldoende tijd om uw nieuwe afspraak in te plannen.

  Houd er wel rekening mee dat de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs, dat vervallen is tussen 16 maart en 29 september 2020, maar tot en met 30 september 2020 wordt verlengd. Als u uw rijexamen pas hebt ingepland tussen 30 september en 31 december 2020, mag u als kandidaat dus niet langer zelf naar het examencentrum rijden. In dat geval kan uw begeleider u naar het centrum brengen.

  Rijscholen

  • De geldigheid van volgende zaken wordt verlengd tot en met 31 december 2020 wanneer die vervallen tussen 16 maart en 31 december:
   • De geldigheid van de gevolgde lessen bij een erkende rijschool
   • De geldigheid van een geslaagd examen op privéterrein
  • Wanneer de geldigheid van uw theorie-examen vervalt in de periode tussen 16 maart 2020 en 30 december 2020, dan wordt u nog toegelaten tot het praktisch examen tot en met 31 december 2020.
  • Alle categorieën van rijlessen worden opnieuw gegeven vanaf 11 mei
  • Rijscholen hebben de mogelijkheid om later herop te starten indien de interne organisatie dat vereist

   

  Rijexamencentra

  • Termijnen om rijexamens af te leggen worden verlengd tot en met 31 december 2020
  • Onderstaande rijexamens worden opnieuw georganiseerd vanaf 18 mei:
   • Theorie-examens voor alle categorieën ENKEL OP AFSPRAAK !!!!
   • Praktijkexamens categorieën AM en A: bromfiets, en motoren vanaf 50 cc
   • Praktijkexamens categorieën C en D: vrachtwagen, bus en autocar
   • Herstelexamens. Dit moet u afleggen als een rechter dit oplegt in het kader van een rijverbod
  • Vanaf 25 mei starten de praktijkexamens B, BE en G opnieuw op (Dit zijn examens voor personenwagens, ook met aanhangwagen, en voor landbouwvoertuigen)

  Terugkommoment

  • Termijn van terugkommoment wordt verlengd tot en met 31 december
   Loopt de termijn waarin u het terugkommoment moet volgen af tussen 16 maart en 31 juli? Dan wordt die termijn verlengd tot 31 december. Moest u het terugkommoment volgen voor 16 maart, maar hebt u dat niet gedaan? Dan krijgt u tijd tot en met 31 december 2020. U betaalt een toeslag van 51 euro.
  • Het verplichte terugkommoment wordt opnieuw gegeven vanaf 11 mei

   

Onderstaande links kunnen je helpen en ondersteunen bij het aanleren van de theorie :

www.mijnrijbewijsb.be

www.gratisrijbewijsonline.be

te downloaden in de app store of in de google play store

Bordentrainer van wees wegwijs.

Website voor het oefenen van de risicoperceptietest : www.mijnrijbewijs.eu

 

rijschool goossens tongeren theorielessen autorijden